FAQ

Jak przygotować pliki do druku?

Przed zapisaniem pliku w wybranym formacie należy sprawdzić, czy wymiary projektu są zgodne z zamówieniem. Istotne jest również zweryfikowanie, czy zastosowane grafiki posiadają odpowiednią rozdzielczość oraz czy zostały przemienione na kolorystykę CMYK. Konieczne będzie również sprawdzenie, czy spady dokumentu (przynajmniej 2 mm) są takie same na każdej stronie, a także czy fonty przemieniono na krzywe.

W jakim formacie przesłać piki do druku?

Aby plik spełniał wszelkie niezbędne wymogi techniczne, należy przesłać go do nas we właściwym formacie. Przyjmujemy pliki przygotowane w większości programów graficznych (w tym również JPG, TIFF czy EPS), jednak najbardziej rekomendowanym przez nas formatem pozostaje PDF. Umożliwia on przygotowanie grafiki wektorowej oraz drukowanie materiałów w różnych formatach bez negatywnego wpływu na jakość wydruku.

Jak wygląda akceptacja gotowych produktów do druku?

Produkty, które mają przejść akceptację do druku, powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującym zleceniem, a także wytycznymi ustalonymi z klientem. Istotne będzie również zachowanie właściwych norm drukarskich i introligatorskich. W wyniku niewielkich różnic mogących wystąpić między plikiem graficznym a drukiem, umożliwiamy klientom sprawdzenie produktu przed przystąpieniem do dalszych prac.

Jak wygląda wymiana plików produkcyjnych?

Projekt, który ma zostać przez nas wydrukowany, powinien spełniać wymogi pliku produkcyjnego. Istotne zatem, aby przed przystąpieniem do finalizacji zlecenia plik posiadał:

 • format PDF,
 • spady (przynajmniej 2 mm z każdej strony),
 • fonty zamienione na krzywe,
 • rozdzielczość 300 dpi,
 • elementy graficzne w triadzie CMYK,
 • spłaszczone warstwy.

Tak wyglądający plik będzie właściwe przygotowany do druku.

Jak przebiegają poprawki?

W trakcie przygotowania pliku wprowadzamy niezbędne poprawki: zmieniamy niektóre elementy graficzne, adaptujemy projekt do druku cyfrowego bądź offsetowego, w razie potrzeby konwertujemy kolory z RGB na CMYK. Przed przystąpieniem do zmian zawsze omawiamy je z klientem i oczekujemy potwierdzenia na ich wprowadzenie. Po akceptacji przesyłamy wzór pliku – jeśli spełnia wymogi obu stron, przekazywany zostaje do druku.

Specyfikacja pliku do druku arkuszowego

Stosowanie tej metody zaleca się do przygotowania materiałów na różnych gramaturach papieru oraz z zastosowaniem uszlachetnień. W celu otrzymania najwyższej jakości druku zaleca się, aby plik arkuszowy posiadał:

 • rozdzielczość między 150 dpi a 300 dpi,
 • format kolorów CMYK lub RGB,
 • marginesy (5-7 mm),
 • dodatkowe 3 mm spadu w przypadku grafiki,
 • fonty zamienione na krzywe (format CDR),
 • fonty zapisane w pliku (format PDF).
Specyfikacja pliku druku wielkoformatowego

Plik do druku wielkoformatowego (idealny dla plakatów i bannerów) powinien zostać przygotowany, uwzględniając następujące wartości:

 • plik w formacie 1:1,
 • format kolorów CMYK,
 • zdjęcia w rozdzielczości od 150 dpi do 300 dpi (rekomendowana wartość: 200 dpi),
 • spady 3 mm z każdej strony,
 • wewnętrzny margines 5 mm z każdej strony,
 • obecność linii cięcia (znaków formatowych),
 • fonty zamienione na krzywe.
Spady i linie cięcia

W każdym pliku przygotowywanym do druku należy umieścić spady – zadrukowane obszary arkusza przeznaczone do odcięcia podczas prac introligatorskich, które wynoszą z reguły do 5 mm z każdej strony. Jest to konieczne zwłaszcza, gdy projekt ma inne tło niż białe. W przypadku druku kompozycji należy pamiętać, aby w pliku pojawiły się linie cięcia – określają one miejsce przeznaczone na przycięcie projektu.

Formaty arkuszy drukarskich

Drukarnie proponują kilka rozmiarów arkusza papieru zgodnych z międzynarodową normą ISO 216, która określa dokładne wymiary krawędzi. Są to formaty A oraz B, najczęściej stosowane do przygotowania materiałów drukowanych. Istnieje również format C (przeznaczony głównie dla kopert), który określała wycofana już norma ISO 269, a także seria formatów SRA przeznaczonych do profesjonalnych wydruków cyfrowych.

Co oznacza 4+0, 4+4

Wartość ta określa liczbę kolorów używanych w poligrafii podczas druku. 4 oznacza w tym przypadku cztery podstawowe kolory farb drukarskich CMYK, które stosowane są na stronach wydruku (cyjan, magenta, żółty, czarny). W ten sposób można uzyskać materiały zapełnione kolorem jedno- lub dwustronnie:

 • 4+0 – druk jednostronny w pełnej kolorystyce,
 • 4+4 – druk dwustronny w pełniej kolorystyce.
Dlaczego GIF może być anonimowany?