PROJEKT

OPAKOWANIA NOWEJ MARKI CIASTEK

Zlecono nam wykonanie projektów opakowań dla nowej serii ciastek. Naszym zadaniem było stworzenie nazwy i zaprojektowanie logo marki, stworzenie nazw i logotypów poszczególnych serii oraz nazw dla poszczególnych ciastek oraz oczywiście projekt każdego konkretnego opakowania. Pierwszym krokiem było opracowanie elementów wspólnch dla marki i serii oraz wyróżniających poszczególne rodzaje ciastek. 

Żaden element w przedstawionych poniżej wizualizacjach na tym etapie prac nie jest gotowym projektem. Nazwy, logotypy, kolory i inne elementy są jedynie podstawą do określenia i zróżnicowania cech rozłącznych lub wspólnych poszczególnych serii i produktów.

 

01

02